SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


SEC.1> Zvýšení bezpečnosti obyvatel počet otevřených témat: 0
SEC.2> Bezpečnost infrastruktury a veřejných služeb počet otevřených témat: 0
SEC.3> Inteligentní ostraha a bezpečnost hranic počet otevřených témat: 0
SEC.4> Zajištění bezpečnosti a ochrany v krizových... počet otevřených témat: 0
SEC.6> Bezpečnost a společnost počet otevřených témat: 0
SEC.7> Koordinace a strukturování bezpečnostního... počet otevřených témat: 0
Cílem tématu bezpečnost je rozvoj technologií a znalostí pro budování kapacit nezbytných pro:
- Zajištění bezpečnosti občanů před hrozbami jako je terorismus, přírodní katastrofy či kriminality, přičemž dochází k respektování základních práv včetně zajištění soukromí.
- Zajištění benefitů pro všechny občany Evropy při užívání dostupných a vyvíjených technologií.
- Zaručení bezpečnosti občanů, o kterou se postarají poskytovatelé díky jasné identifikaci potřeb uživatelů.
- Zlepšení konkurenceschopnosti Evropy v průmyslu zabývajícím se bezpečností
- Zasadit se o průzkumy, jejichž výsledky omezí trhliny v poskytování bezpečnosti