LIDÉ

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.750 mil. EUR
Granty na podporu usnadnění získávání znalostí a přesunu technologií mezi univerzitami, výzkumnými centry a privátními podniky prostřednictvím zaměstnávání výzkumníků.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


  GRANTY PRO OBLAST CELOžIVOTNí VZDěLáVáNí A ROZVOJ ZAMěSTNANCů
CIG Iniciativa Marie Curie: Granty zaměřené na kariérní integraci VÝZVA UZAVŘENA
Cílem programu je posílit Evropský výzkumný prostor (ERA – European Research Area). Podpora umožní pracovníkům výzkumu etablovat se v členském nebo přidruženém státě EU a zatraktivnit tak obor výzkumu pro nejlepší evropské...
COFUND Iniciativa Marie Curie: Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů VÝZVA UZAVŘENA
Iniciativa podporuje zvýšení celoevropské mobility zkušených pracovníků výzkumu za účelem školení a dalšího kariérního rozvoje v různých fázích jejich profesního života, včetně výzkumníků s čerstvě uzavřeným doktorským...
bez informace