MYŠLENKY

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 7.510 mil. EUR
Granty na podporu projektů základního výzkumu zaměřených na vznik nových znalostí v rámci dané vědecké oblasti.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


  GRANTY PRO OBLAST ERC – POSOUZENí PROVEDITELNOSTI
ERC-2012-PoC ERC (Evropská rada pro výzkum) Posouzení proveditelnosti VÝZVA UZAVŘENA
Program ERC posouzení proveditelnosti zprostředkovává příjemcům grantů ERC dodatečnou podporu pro zpracování posouzení proveditelnosti, identifikovat cesty vývoje a strategie vlastnictví duševních práv pro myšlenky vznikající...
Případová studie Evropské výzkumné rady – koordinační a podpůrné akce (ERC – European Research Council ERC Proof of Concept – Coordination and Support Action) poskytuje doplňkové financování pro držitele ERC grantů k vytvoření „studie proveditelnosti“. Stanovuje také strategii duševního vlastnictví (IPR – Intellectual Property Rights) pro myšlenky vycházející z ERC financovaných projektů.