SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


ENERGY.6> Clean Coal Technologies počet otevřených témat: 0
ENERGY.9> Knowledge for Energy Policy Making počet otevřených témat: 0
ENERGY.2> Obnovitelné zdroje elektřiny počet otevřených témat: 0
ENERGY.3> Obnovitelná paliva počet otevřených témat: 0
ENERGY.4> Obnovitelné zdroje pro vytápění a chlazení počet otevřených témat: 0
ENERGY.5> Technologie zachycování a uskladněné CO2 pro... počet otevřených témat: 0
ENERGY.5&6> Průřezové iniciativy mezi aktivitami energetických... počet otevřených témat: 0
ENERGY.7> Inteligentní energetické sítě počet otevřených témat: 0
ENERGY.8> Energetická efektivita a úspory počet otevřených témat: 0
ENERGY.10> Horizontální iniciativy v rámci programů počet otevřených témat: 2
FCH> Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking počet otevřených témat: 0
Zastřešujícím cílem této problematiky je dosažení vyšší udržitelnosti stávajícího energetického systému, menší závislosti na dovážených palivech. Téma staví na následujících prvcích:
- Různorodý mix energetických zdrojů (obzvláště obnovitelných zdrojů), energetická transportní soustava a bezemisní zdroje;
- Podpora energetické efektivity, včetně hospodárného využití a skladování energie;
- Řešení naléhavých otázek bezpečnosti dodávky energií a klimatické změny za současného růstu konkurenceschopnosti evropského průmyslu.