MYŠLENKY

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 7.510 mil. EUR
Granty na podporu projektů základního výzkumu zaměřených na vznik nových znalostí v rámci dané vědecké oblasti.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


  GRANTY PRO OBLAST EVROPSKá RADA PRO VýZKUM – ERC GRANTY PRO ZKUšENé VýZKUMNé PRACOVNíKY (úZCE SPECIALIZOVANé GRANTY)
ERC-2012-ADG_20120216 ERC grant pro pokročilý výzkum – oblast fyzikálních věd a engineeringu VÝZVA UZAVŘENA
Téma pokrývá následující oblasti:- PE1 Mathematika: všechny oblasti základní i aplikované matematiky, matematické základy výpočetních věd, matematická fyzika a statistika- PE2 Základní složky hmoty: částice, jádro, plasma,...
ERC-2012-ADG_20120314 ERC grant pro pokročilý výzkum – oblast biologických věd VÝZVA UZAVŘENA
Téma pokrývá následující oblasti:- LS1 Molekulární a strukturální biologie a biochemie: molekulární biologie, biochemie, biofyzika, strukturální biochemie, biochemie signální transdukce- LS2 Genetika, genom, bioinformatika a systémová...
ERC-2012-ADG_20120411 ERC grant pro pokročilý výzkum – oblast sociálních a humanitních věd VÝZVA UZAVŘENA
Téma pokrývá následující oblasti:- SH1: Individua, instituce a trhy: ekonomika, finance a management- SH2: Instituce, hodnoty, očekávání a chování: sociologie, sociální antropologie, politické vědy, právo, komunikace, sociální...
Granty pro zkušené výzkumné pracovníky jsou zamýšlené pro zásadní počiny na pomezí znalostí/vědění a k podpoření nových produktivních linií šetření. Stejně tak jsou určené pro rozvoj nových metod a technik včetně nekonvenčních přístupů a šetření na rozhraní zavedených disciplín.
Granty pro zkušené výzkumné pracovníky běžně dosahují maxima 2.500.000 EUR pro období 5 let (pro projekty krátkodobé povahy).
Doplňkové financování až do výše 1.000.000,- EUR může být nicméně k dispozici pro pokrytí:
- Způsobilých výdajů typu „start-up“ v případě hlavních výzkumníků (Principal Investigators), kteří se v souvislosti s přijetím ERC grantu přesouvají z třetích zemí do členského nebo asociovaného státu EU nebo;
- Nákladů na nákup hlavního vybavení.
V případě žadatelů o prestižní granty pro zkušené výzkumné pracovníky se očekává aktivní výzkumná činnost a schopnost doložit seznam významných úspěchů v oblasti výzkumu za posledních 10 let. Uvedené musí být doloženo v žádosti o grant.
Absence výše zmíněných úspěchů v oblasti výzkumu, které tyto výzkumníky potvrzují coby výjimečné vůdčí subjekty ve smyslu originality nebo významu jejich vývojových přínosů, dává pouze malé šance na úspěch schválení projektové žádosti.