MYŠLENKY

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 7.510 mil. EUR
Granty na podporu projektů základního výzkumu zaměřených na vznik nových znalostí v rámci dané vědecké oblasti.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


  GRANTY PRO OBLAST EVROPSKá RADA PRO VýZKUM – GRANTY ZAMěřENé NA SYNERGI
bez informace