SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


ERA-JP> Evropská výzkumná síť ERA-NET počet otevřených témat: 0
Cílem evropské výzkumné sítě ERA-NET je rozvoj a posílení koordinace národních a regionálních výzkumných programů prostřednictvím dvou specifických akcí:
- Akce ERA-NET – poskytují rámec pro aktéry zabývající se implementací programů veřejného výzkumu se záměrem koordinovat jejich aktivity;
- Akce ERA-NET Plus – alespoň v omezeném počtu případů mohou tyto zajistit doplňkovou finanční podporu z EU zdrojů s cílem napomoci společným výzvám mezi národními a/nebo regionálními programy.
V roce 2012 by mělo být v rámci schématu ERA-NET vyhlášeno několik výzev, otevřených strategicky orientovaným prioritám. Projektové záměry předkládané do 2012 ERA-NET programu by měly jasně demonstrovat inovativní potenciál plánovaných aktivit.
Účastníci programu by v rámci svých projektových záměrů měli prezentovat globální přístupy a podnítit spolupráci s partnery z relevantních zemí, které nejsou součástí EU.
Napříč jednotlivými tématy jdoucí výzva v sobě zahrne centrálně řízené Aktivity horizontální podpory (Horizontal Support Actions), zamýšlené coby prostředek k optimalizaci implementace modalit a podpůrných mechanismů aplikovatelných na nadnárodní programy spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a především Společného programování ve vývoji (Joint Programming in Research).