SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


ICT.8.2> Technology-enhanced learning počet otevřených témat: 0
ICT.8.1 > Technology-enhanced learning počet otevřených témat: 0
ICT.8.1> Technologies and scientific foundations in the... počet otevřených témat: 0
ICT.8.2> ICT for access to cultural resources počet otevřených témat: 0
Výzva se zaměřuje na potřebu flexibilního a efektivního přístupu k informacím a znalostem, pro vzdělávání, odborné přípravy a kulturní účely. Zaměřuje se na pokroky v tom, jak se učíme prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a na posílení významu a zkušenosti z digitálních kulturních a vědeckých zdrojů. Reaguje na společenské a ekonomické potřeby jednotlivců a organizací (lépe kvalifikovaná a kreativní pracovní síla).
Výzkum v rámci této výzvy bude zdrojem pokroku v celé řadě aplikací od škol po klasická pracoviště, včetně muzeí, knihoven a dalších kulturních institucí.
Jednotlivé osobní sféry jsou rozšířeny o pokrok v oblastech, jako jsou všudypřítomné environmentální sítě, sociální technologické sítě a mobilní komunikace, rostoucí očekávání uživatelů a spotřebitelů digitálního vzdělávání a kulturních zdrojů, pokud jde o úroveň interakce a zapojení.
Cílem je využít exkluzivní evropské kulturní zdroje a vzdělávací tradice jako zdroj inovace a kreativity pro podniky, výzkumné pracovníky, vzdělávací organizace a širokou veřejnost.