SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


ICT.1> Vše prostupující a důvěryhodné sítě a... počet otevřených témat: 0
ICT.2> Kognitivní systémy a robotika počet otevřených témat: 0
ICT.3> Alternativní přístupy ke komponentám a systémům počet otevřených témat: 0
ICT.4> Technologie pro digitální obsah a jazyky počet otevřených témat: 0
ICT.6> ICT pro nízkouhlíkovou ekonomiku počet otevřených témat: 0
ICT.7> ICT pro podniky a výrobu počet otevřených témat: 0
ICT.8> ICT pro vzdělávání a přístup ke kulturním... počet otevřených témat: 0
ICT.9> Budoucí a vznikající technologie počet otevřených témat: 0
ICT.10> Mezinárodní spolupráce počet otevřených témat: 0
ICT.11> Horizontální iniciativy počet otevřených témat: 0
ICT.12> Special Action počet otevřených témat: 0
JTI-ARTEMIS>  počet otevřených témat: 0
Téma informační a komunikační technologie si klade za cíl zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu a vybavení Evropy nezbytnými nástroji k řízení a směrování budoucího vývoje ICT tak, aby se dosáhlo naplnění požadavků společnosti i ekonomiky.
ICT je v samém jádru znalostně založené společnosti. EU bude pokračovat v aktivitách směřujících k posílení evropské vědecké a technologické základny a zajištění jejího globálního vedení v oblasti ICT. EU bude řídit a stimulovat produktové a procesní inovace, podporovat kreativitu a zasadí se o rychlé převedení zde dosaženého pokroku do běžného života ve prospěch evropských občanů, podniků, průmyslu a vlád.
Tyto aktivity rovněž napomohou ke snížení rozdílů v oblasti ICT a eliminaci sociálního vyloučení.
Na úrovni obecného zákaznického trhu se v krátkodobém a střednědobém horizontu počítá s růstem nových webových a na internetu založených služeb, využívajících výhod nových generací chytrých telefonů, síťových snímačů a konvergencí kolem internetového protokolu (IP).
Mimo digitální média nové generace uživatelských rozhraní a interaktivních paradigmat jsou předpokládány nové příležitosti např. v energetické úspoře v domácnostech, ve vytvoření zdravotnických systémů na míru uživatelům či služeb místně příslušných.
Cloud Computing proměňuje oblast poskytování software i služeb k němu vázaným a může mít významný dopad na firemní ICT strategie ve všech sektorech.
Otevřená inovace (Open Innovation) a volně přístupné webové inovativní platformy jsou důležitým posunem schopným zabezpečit přístup k novým myšlenkám a rychlé zavedení inovací na trh.
S ohledem na globální výzvy a potřebu budovat win-win koalice se zeměmi na vysoké technologické, ekonomické a sociální úrovni se mezinárodní spolupráce stává nezbytností.