SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


NMP.4.0> Topics depending directly on the category Integration počet otevřených témat: 0
NMP.4.1> Raw materials počet otevřených témat: 0
NMP.4.2> The Ocean of Tomorrow počet otevřených témat: 4
Integrace znalostí a technologií ve třech výše uvedených oblastech výzkumu je základním předpokladem pro urychlení transformace evropského průmyslu a hospodářství a současně pro přijetí bezpečného, sociálně odpovědného a udržitelného přístupu. Výzkum se zaměří na nové aplikace a nová neotřelá řešení reagující na hlavní výzvy včetně potřeb ve vědeckotechnické oblasti určené různými evropskými technologickými platformami.
Tento výzkum by měl umožnit a podpořit znalostní transformace stávajících průmyslových odvětví a rozvoj nových vědecky podložených odvětví prostřednictvím integrace nových poznatků z nanotechnologií, materiálových a výrobních technologií v odvětvových a nad-oborových aplikacích. Rozvoj RTD přístupů a cíle uplatňované partnery by měly vést k výsledkům (produkty, procesy, metody atd.) a k dopadům, které musí splnit obecné směry udržitelného rozvoje paradigmatu – tedy veřejného zdraví, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a společenských rozměrů včetně aspektů řízení (veřejné povědomí a přijímání). Kromě toho musí výzkumné práce představovat příležitost pro upevnění optimální standardizace v Evropě.
Cílem je zahrnutím široké škály odvětví a několika průřezových rozměrů také povzbudit také tvorbu nových témat, například oblastech:
- Transformace tradičního průmyslu, který čelí výzvě nízkonákladové konkurence, stejně jako rychle se měnící tržní očekávání a chování. To by mělo zvýšit produktivitu pomocí nových postupů s vysokou přidanou hodnotou a novými obchodními modely.
- Podpora specializovaných dodavatelů průmyslu přijetím a integrací nových moderních technologií, a tím zlepšení pozic na světovém trhu.
- Podpora vědy založené na průmyslu, který bude hrát klíčovou roli při vytváření evropského průmyslu s vysokou přidanou hodnotou. Ten bude potřebovat integraci většiny pokročilých technologií, nanotechnologií, nových materiálů a výrobních aktivit, které umožňují vývoj nových výrobků a služeb, procesů i celých odvětví.
- Směrem k udržitelnému dodavatelskému průmyslu je dalším klíčovým cílem podpora produktu a produktivity, zejména v odvětvích s velkým dopadem na životní prostředí.