MYŠLENKY

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 7.510 mil. EUR
Granty na podporu projektů základního výzkumu zaměřených na vznik nových znalostí v rámci dané vědecké oblasti.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


ERC-OA.1> Podpora strategie monitorování a evaluace počet otevřených témat: 0
ERC-OA.2> Support to Open Access počet otevřených témat: 1
ERC-OA.3> Support to the ERC Scientific Council počet otevřených témat: 3
bez informace