KAPACITY

0 mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.097 mil. EUR
Granty na podporu subkontraktování nejméně 2 technologických expertů jménem 3 nebo více MSP se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, za účelem vývoje inovativních produktů, služeb nebo procesů; a ostatní granty na podporu posílení evropských výzkumných a inovačních kapacit.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


INFRA> Research Infraestructures počet otevřených témat: 0
REGIONS> Znalostní Regiony a podpora pro regionální... počet otevřených témat: 0
REGPOT> Výzkumný potenciál konvergenčních regionů počet otevřených témat: 0
SCIENCE-SOCIETY> Věda a společnost počet otevřených témat: 7
COH> Podpora soudržného rozvoje výzkumných politik počet otevřených témat: 0
INCO> Activities of International Cooperation počet otevřených témat: 0
Tato část FP7 podpoří výzkumné a inovační kapacity napříč Evropou a zajistí jejich optimální využití.

Uvedený cíl bude dosažen prostřednictvím:
- Optimalizace využití a rozvoje infrastruktur výzkumu,
- Posílení inovativních kapacit malých a středních podniků a jejich schopností využívat výsledků výzkumu,
- Podpory rozvoje regionálních výzkumných klastrů,
- Odblokování výzkumného potenciálu v EU regionech konvergence a nejvzdálenějších regionech,
- Navazování vztahů mezi vědou a společností s cílem zajistit harmonické zapojení vědy a technologie do evropské společnosti,
- Podpory koherentního rozvoje politik výzkumu,
- Horizontálních akcí a opatření pro podporu mezinárodní spolupráce.