MYŠLENKY

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 7.510 mil. EUR
Granty na podporu projektů základního výzkumu zaměřených na vznik nových znalostí v rámci dané vědecké oblasti.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


ERC-StG> European Research Council - Starting Grants počet otevřených témat: 0
ERC-CoG> European Research Council - Consolidator Grant počet otevřených témat: 0
ERC-ADG> Evropská rada pro výzkum – ERC granty pro... počet otevřených témat: 0
ERC-SyG> Evropská rada pro výzkum – granty zaměřené... počet otevřených témat: 0
ERC-PoC> ERC – Posouzení proveditelnosti počet otevřených témat: 0
ERC-OA> Jiné aktivity počet otevřených témat: 4
Program „Myšlenky“ podpoří dynamiku, kreativitu a vynikání evropského výzkumu v rovině znalostí.
Uvedeného bude dosaženo podporou „investigativně“ založených výzkumných projektů, realizovaných v rámci všech oblastí jednotlivými konkurenčními týmy na evropské úrovni.
Projekty budou financované na bázi návrhů prezentovaných výzkumníky z veřejného i soukromého sektoru, pokrývající témata dle jejich volby a poměřeny jediným kritériem v podobě excelence.
Komunikace a rozšiřování výsledků výzkumu je důležitou součástí tohoto programu.