SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


NMP.1> Nanovědy a nanotechnologie počet otevřených témat: 0
NMP.2> Materiály počet otevřených témat: 0
NMP.3> Nové výrobní metody počet otevřených témat: 0
NMP.4> Integrace počet otevřených témat: 4
JTI-ENIAC> (2013) Joint Technology Initiative ENIAC počet otevřených témat: 0
Cílem je zlepšit konkurenceschopnost průmyslu v Evropě a využít vědomosti tak, aby zacházení s nimi přispělo k tvorbě znalostní společnosti. Zmíněné lze dosáhnout postupnými změnami smýšlení, implementací rozhodnutí a zaváděním nových aplikací v závislosti na rozdílných oborech.
Prospěch z toho bude mít jak high-tech průmysl, tak i na vyšších znalostech a hodnotách založený tradiční průmysl s obzvláštním důrazem kladeným na odpovídající rozšiřování výsledků výzkumu a vývoje do malých a středních podniků.
Aktivity jsou primárně zaměřené na technologie s dopadem na všechny průmyslové oblasti a další témata FP7.