LIDÉ

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.750 mil. EUR
Granty na podporu usnadnění získávání znalostí a přesunu technologií mezi univerzitami, výzkumnými centry a privátními podniky prostřednictvím zaměstnávání výzkumníků.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


  GRANTY PRO OBLAST POčáTEčNí VZDěLáVáNí VýZKUMNíKů
bez informace