SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


KBBE.1> Udržitelná produkce a řízení biologických... počet otevřených témat: 1
KBBE.2> Z farmy na vidličku: potraviny (včetně mořských... počet otevřených témat: 0
FINANČNÍ OBJEMY PŘIDĚLENÉ OTEVŘENÝM TÉMATŮM V PŘEDCHOZÍCH LETECH
2011 € 2010 € 2009 €
KBBE.1
Udržitelná produkce a řízení biologických zdrojů z půdního, lesního a vodního prostředí (1)  2.995.636  
Cílem daného tématu je vytvoření evropské znalostní bio-ekonomiky provázáním vědy, průmyslu a zainteresovaných subjektů. Účelem je přitom využití nových a formujících se výzkumných příležitostí, které naplňující následující sociální, environmentální a ekonomické výzvy:
- Rostoucí poptávka po bezpečných, zdravých a vysoce kvalitních potravinách a produkci obnovitelných bio-zdrojů; narůstající nebezpečí „opizootických“ a „zoonotických“ nemocí a choroby vznikající z konzumace špatného jídla.
- Hrozby pro udržitelnost a bezpečnost zemědělské a rybářské produkce a akvakultury.
- Rostoucí poptávka po velmi kvalitních potravinách, přičemž ale dochází k přihlížení k dobrému zacházení se zvířaty, k rozdílům mezi populací žijící ve městech a u pobřeží. V neposlední řadě jsou také respektovány stravovacích návyků spotřebitelů.