LIDÉ

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.750 mil. EUR
Granty na podporu usnadnění získávání znalostí a přesunu technologií mezi univerzitami, výzkumnými centry a privátními podniky prostřednictvím zaměstnávání výzkumníků.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


  GRANTY PRO OBLAST SPECIFICKé AKCE
EURAXESS-IU Nadnárodní spolupráce mezi členy EURAXESS na tématech souvisejících s programy Inovační unie VÝZVA UZAVŘENA
Tato iniciativa bude podporovat aktivity členů sítě EURAXESS zaměřené na strategické otázky v oblasti implementace principů Inovační unie. Relevantní příspěvek k Inovační unii může být zaměřen na: 1 – školení a přípravu...
NIGHT Researchers' Night VÝZVA UZAVŘENA
NIGHT Researchers' Night VÝZVA UZAVŘENA
bez informace