SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


SPA.1> Aplikace využívající průzkum vesmíru ve... počet otevřených témat: 0
SPA.2> Posilování základní kosmické vědy a techniky počet otevřených témat: 0
SPA.3> Průřezové aktivity počet otevřených témat: 0
Cílem programu pro oblast vesmíru v rámci FP7 je podpora Evropské vesmírné politiky (European Space Policy) zaměřené na aplikace typu Globální monitorování životního prostředí a bezpečnosti obyvatel (GMES – Global Monitoring for Environment and Security) přinášející benefity pro občany, stejně tak jako na další oblasti vesmírného výzkumu určené pro podporu konkurenceschopnosti evropského vesmírného průmyslu. To napomůže dosáhnout souhrnných cílů Evropské vesmírné politiky, doplnit snahy jednotlivých členských států EU a dalších klíčových hráčů včetně Evropské vesmírné agentury (European Space Agency).