SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


HEALTH.1> Biotechnologie, generické nástroje a zdravotnické... počet otevřených témat: 0
HEALTH.2> Translační výzkum pro lidské zdraví počet otevřených témat: 0
HEALTH.3> Optimalizace dodávky zdravotní péče obyvatelům... počet otevřených témat: 0
HEALTH.4> Jiné iniciativy v oblasti zdravotní péče počet otevřených témat: 0
HEALTH.0> Horizontal topics for collaborative projects relevant... počet otevřených témat: 0
JTI-IMI> Joint Technology Initiative - Innovative Medicines... počet otevřených témat: 0
Cílem je zlepšení zdraví Evropanů, zvýšení konkurenceschopnosti a povzbuzení inovačních kapacit evropského průmyslu a podnikání v oblasti zdravotnictví. Současně dochází k reflexi globálních zdravotnických témat, včetně nově se vyskytujících epidemií.
Důraz bude kladen na:
- Translační výzkum (převedení výsledků výzkumu/základních objevů do klinických aplikací, vědecké ověření výsledků experimentů);
- Nové metody léčení;
- Tvorbu a ověření nových metod zdravotnické podpory/propagace a prevence, včetně podpory/propagace zdraví dětí;
- Zdravotnické otázky týkající se stárnutí populace;
- Diagnostické nástroje a zdravotnické technologie;
- Udržitelné a efektivní systémy zdravotní péče.

Pracovní program může přispět k inovativním cílům dvojím způsobem a vytvořit významnou změnu přístupu v porovnání s minulými pracovními programy:
- Podpora většího počtu témat zaměřených na vytváření schopností/znalostí zavádět nové a více inovativní produkty, procesy a služby. Mezi uvedené aktivity spadají pilotní, předváděcí a ověřovací aktivity.
- Rozpoznáváním a identifikací potenciálně využitelných témat (např. v podobě schopností pro inovace a jejich šíření) a zlepšováním způsobu, jak použít již získané vědomosti a znalosti (ochrana duševního vlastnictví jako například patentování, standardy přípravy/tvorby apod.)