KAPACITY

0 mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.097 mil. EUR
Granty na podporu subkontraktování nejméně 2 technologických expertů jménem 3 nebo více MSP se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, za účelem vývoje inovativních produktů, služeb nebo procesů; a ostatní granty na podporu posílení evropských výzkumných a inovačních kapacit.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


REGIONS.3.1> Nadnárodní spolupráce mezi regionálními výzkumně... počet otevřených témat: 0
REGIONS.3.2> Podpora Společného programování počet otevřených témat: 0
Cílem aktivity je posílení výzkumného potenciálu evropských regionů (zejména povzbuzováním a podporováním vývoje v celé Evropě), regionálních "uskupení zaměřených na výzkum" sdružujících univerzity, výzkumná střediska, podniky a regionální orgány.
Nové "znalostní regiony" budou zahrnovat a sdružovat regionální účastníky zapojené do výzkumu, např. vysoké školy, výzkumná střediska, orgány veřejné moci (regionální rady nebo regionální rozvojové agentury).
Projekty se zaměří na analýzu výzkumu regionálních uskupení a na zdokonalení nástrojů potřebných pro výzkumné aktivity. To bude zahrnovat rovněž mentoring méně vyvinutých a vznikajících znalostních regionů, jež bude vypracován rozvinutými regiony.
Provedena budou také opatření zaměřená na zlepšení tvorby výzkumných sítí a přístupu ke zdrojům financování výzkumu.
Tyto činnosti budou prováděny v úzkém spojení s regionální politikou Společenství (strukturální fondy), konkurenceschopností, inovacemi a vzdělávacími a školícími programy.
V kontextu specifické činnosti "Znalostní regiony" půjde o dosažení součinnosti s regionální politikou Společenství, stejně jako naplnění součinnosti s příslušnými národními a regionálními programy, zejména s ohledem na konvergenční a nejvzdálenější regiony.