SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


ENV.6.1> Řešení důsledků změn klimatu počet otevřených témat: 0
ENV.6.2> Udržitelné využívání a řízení zemského... počet otevřených témat: 4
ENV.6.3> Zvýšení efektivity využití zdrojů počet otevřených témat: 0
ENV.6.4> Ochrana občanů před environmentálními riziky počet otevřených témat: 0
ENV.6.5> Mobilizace environmentální znalosti pro politiky,... počet otevřených témat: 0
ENV.6.6> Horizontální a průřezové aktivity počet otevřených témat: 0
EeB.ENV> Energeticky efektivní budovy (v rámci tématu... počet otevřených témat: 0
Cílem tématu je podpořit udržitelné řízení přírodního a lidského prostředí a jejich zdrojů prostřednictvím rozvoje našich znalostí v oblasti vztahů mezi biosférou, ekosystémy a lidskými aktivitami, a rozvíjet nové technologie, nástroje a služby s cílem integrovaně postihnout globální environmentální otázky.
Důraz bude kladen na předvídání klimatických a ekologických změn a proměn zemského i vodního ekosystému, na nástroje a technologie pro monitoring, prevenci a zmírnění environmentálních tlaků a rizik, včetně otázek zdraví a udržitelnosti přírodního i lidmi vybudovaného prostředí.