SPOLUPRÁCE

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 32.413 mil. EUR
Granty na podporu projektů výzkumu a vývoje, založených na spolupráci více než 2 nezávislých institucí se sídlem ve 2 nebo více členských státech EU nebo přidružených zemích, zaměřených na vývoj inovativních produktů, služeb nebo procesů.

Náročný projekt výzkumu a vývoje!


SSH.1> Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve... počet otevřených témat: 0
SSH.3> Hlavní trendy ve společnosti a jejich důsledky počet otevřených témat: 0
SSH.4> Evropa ve světě počet otevřených témat: 0
SSH.5> Občan v Evropské unii počet otevřených témat: 0
SSH.6> Socioekonomické a vědecké ukazatele počet otevřených témat: 0
SSH.7> Predikční aktivity počet otevřených témat: 0
SSH.8> Horizontální iniciativy počet otevřených témat: 0