LIDÉ

mil. EUR v otevřených výzvách z celkového rozpočtu 4.750 mil. EUR
Granty na podporu usnadnění získávání znalostí a přesunu technologií mezi univerzitami, výzkumnými centry a privátními podniky prostřednictvím zaměstnávání výzkumníků.

  Pro poslední verzi klikněte zde.
 
Téma / Cíl >CIG Iniciativa Marie Curie: Granty zaměřené na kariérní integraci ( Marie Curie Action: Carrer integration grants )


POPIS


Cílem programu je posílit Evropský výzkumný prostor (ERA – European Research Area). Podpora umožní pracovníkům výzkumu etablovat se v členském nebo přidruženém státě EU a zatraktivnit tak obor výzkumu pro nejlepší evropské talenty. Iniciativa podpoří výzkumníky v prvních fázích jejich kariérního rozvoje v rámci Evropy s cílem dosáhnout stabilní profesní integrace v ERA. Výzkumníci budou podporováni formou rozpočtu na výzkumné práce ve výši, která jim umožní posílit perspektivu dlouhodobé profesní integrace a dosažení úspěchu ve výzkumné oblasti.
Iniciativa rovněž umožňuje transfer znalostí získaných před aplikací integračního grantu, stejně jako rozvoj trvalé spolupráce s vědeckým a/nebo průmyslovým sektorem domovské země.
Iniciativa klade zvláštní důraz na prevenci „odlivu mozků“ do zemí mimo EU a přidružené státy.
Iniciativa spočívá ve finanční podpoře projektů s perspektivou dlouhodobého profesního růstu v rámci hostitelské organizace v členském nebo přidruženém státě. Finanční podpora zajistí výzkumnému pracovníkovi nejlepší možné podmínky pro vybudování dlouhodobé profesní stability.
Grant může pokrýt období až 4 let. Jeho výše odpovídá paušální sazbě 25 000 Eur na osobu ročně. Prostředky musí být využity ve prospěch přijatého výzkumného pracovníka a na krytí nákladů na jeho výzkumné projekty v rámci hostitelské organizace. 

FP7-PEOPLE-2012-CIG
Datum zahájení: 20/10/2011
Datum ukončení: 18/09/2012
Celkový rozpočet
této výzvy: 40.000.000
VÝZVA
bez informace
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2012-CIG Support for training and career development of researchers

FINANČNÍ
NÁSTROJE
TÉMATA OBSAŽENÁ V
Celoživotní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

bez informace


Potřebujete podporu pro Váš projekt výzkumu, vývoje a inovací?

  • Zhodnotíme možnosti Vašeho projektu.
  • Podpoříme Vás při identifikaci výzvy odpovídající Vašemu projektu.
  • Sestavíme rozpočet oprávněných nákladů.
  • Vyhledávání partnerů.

      Pro bezplatnou podporu klikněte zde.TECHNICKÁ PODPORA econet